Brake lights constantly on and truck wont shut off without pulling fus

Brake lights constantly stay on and now engine wont shut off without pulling brake light fuse what causes this to happen?

Yanıtlandı! View the answer Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle

Pro Tech Toolkit içeren veya $100tüm siparişlerde ücretsiz kargo!

Mağazamıza Göz Atın

1 Cevap

Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm

scott, check the under-the-hood fuse panel. Check the brake light relay, I bet it is stuck. It is right next to the starter relay and I would suggest that you check the box for corrosion and short circuited wiring. Check the wiring harness going to the box as well, make sure there are no bare wires etc. Of course, also check the brake light switch. It connects via a plunger to your brake pedal.

Block Image

Bu yanıt yardımcı oldu mu?

Puan 1
Yorum Ekle

Yanıtını ekle

scott sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:

Son 24 Saat: 0

Son 7 Gün: 0

Son 30 Gün: 0

Her zaman: 606