How to replace the flash

Does anyone have any information on how to replace the flash unit? There's some for sale on eBay but how do I do it? Any info is greatly appreciated!

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle