cam does't turn on

I 'm pressing the start button, but the cam does't turn on. what shall i do?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0

Yorumlar:

What have you checked? Battery, Charger?

tarafından

Yorum Ekle