Why does my camera not turn on and lens pop out?

Why does my camera not turn on, and lens pop out? Thank You.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle