The on/off bottom in my gps broke, can that be fixed?

i have a 4 year old navigator - car - gps ' The ON/OFF button broke.

C an that be fixed?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle