My screen is black on one side screen

My kindle fire screen is black down one side and only partial on other ie the 'K' is mising on the start up page and on home half the screen is missing. any idea how to sort it

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle