Charging adaptor port loose

The charging adaptor port is loose & im having trouble getting it to charge...

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 1
Yorum Ekle