sounds not working on my mip turned it on and of and still not working

Help! Sound is not working on my mip! I need serious help!

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle