Inside charger port is bent and loose. Can this be easily fixed?

Can it be fixed?

Port is bent and loose and charger won't fit now

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle