Can't delete emails from trash

When I delete emails those go into trash. When I try to empty trash it won't. Is there a work around?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle