Why will my car start but can't go into gear

My 2003 Chevrolet cavalier will start, but I can't put it in any kind of gear. (I.e.) p,r,n, or drive

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0

Yorumlar:

Does the gear lever move but the car wont move?

by

Yorum Ekle