Why my tablet is freezing as soon as I switch on the wifi?

why my tablet keeps freezing as soon the wifi is switched on ? tried to reset already

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle