will only make one cup unless I unplug it then it starts again

only makes one cup unless i unplug it and plug back in then makes 2nd cup

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle