Why is my ice maker making ice but not dumping it?

I have a samsung refrigerator model number rf20hfenbbc it is making ice but isn’t dropping it into ice pan?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle