My truck wont start it only cranks over and loses fuel pressure

truck will crank over but wont start it loses fuel pressure when cranking and after until you prime it again

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle