Exit needle has broken off... where can I buy a replacement pod holder

Where can I buy a replacement pod holder for a Keurig K200 400? The exit needle has broken off.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle