Ana içeriğe geç

How can I fix my whirlpool refrigerator? Refridgerator is w but refri

  • My whirlpool refrigerator freezer is working but not cooling refidgerator isn't..how do I fix it.blowing very little
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0

Yorumlar:

Karen Ramos what is the exact model number for your refrigerator?

tarafından

Yorum Ekle

1 Cevap

Filtre ölçütü:

Most likely the fan motor that cools the fridge from the freezer is not working.

Using the model number, search for replacement parts if you want to fix it yourself or call an appliance repairman.

Bu yanıt yardımcı oldu mu?

Puan 0
Yorum Ekle

Yanıtını ekle

Karen Ramos sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:

Son 24 Saat: 0

Son 7 gün: 1

Son 30 gün: 1

Her zaman: 69