How do I replace jack audio on this device?

My jack audio cant recognize any earphone, i want to replace it to new one

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle