Does not allow me to register my reset Kindle DX

I have a Kindle DX that does not allow me to register. Can this be fixed?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle