When I turn on my camera it won't respond to any button. What to do?

Lens cap off, new batteries, indon’t know what to do.

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle