Drowning out my 4runner can it be Bent push rod or Vale possible

Drowning out my 95 4runner 3.0 4x4 is it possible it bent a valve guide or wat else maybe

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle