It won’t turn on!

Bought a jailbroken ps3 hope that’s not an issue and it won’t turn on i don’t know if it’s a loose cable or dead battery help!!!

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle