scooter will run but seems like it won't get gas

What is it when my scooter will run but seems like it won't get gas through the carbrater

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle