My rear display is blank otherwise it works ok? can anyone advise me?

my rear display on camera is blank otherwise it works ok ?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle