surfacebook2 13.5 inch battery ckt fuse blown?

what is the fuse chip number that blown of my surfacebook2 13.5 inch battery ckt??

Block Image

Block Image

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle