Rope holding dishwasher door keeps breaking

The rope holding the door open on the Bosch Dishwasher keeps breaking. How do I replace it?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle