Can the brew pressure be adjusted on a starbucks Estro Profi?

I have a Starbucks Estro Profi and wonder if I can adjust brew pressure.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle