Microwave has power but no heat.

My dog knocked the microwave off the counter it has power but no heat any suggestions as to what it might be?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0

1 Yorum:

Please give us your model number

tarafından

Yorum Ekle