Why did my new radio stop my speedometer form working

I got a new radio and I hooked it up and I found out it made my speedometer go out and when I unhook my radio the speedometer works again

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle