Skip to main content

5. Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Brandon Lucaci

Düzenleme onaylandı by Brandon Lucaci

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* blackred] Remove the user interface panel by hand
[* black]
hand. The panel may fall out on its own, this is normal.
[* blackred] Replace the user interface panel by setting it in position.
[* blackred] Remove the user interface panel by hand
[* black]
hand. The panel may fall out on its own, this is normal.
[* blackred] Replace the user interface panel by setting it in position.