Skip to main content

4. Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Jeff Suovanen

Düzenleme onaylandı by Jeff Suovanen

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] Carefully slide the edge of your opening pick underneath the flex cable below the microphone.
[* black] Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable.
[* black] If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel.

Resim 1

Önceki resim yok

Eklendi

Resim 2

Önceki resim yok

Eklendi

Resim 3

Önceki resim yok

Eklendi