Skip to main content

1. Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Celeste Conroy

Düzenleme onaylandı by Celeste Conroy

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* yellow] Press down on the small rectangular button on the back of the phone with your index finger.
[* black] Slide the battery cover up and off.