Skip to main content

2. Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Adam O'Camb

Düzenleme onaylandı by Adam O'Camb

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[title] Remove the Battery
[* black] Remove the battery by pulling it out toward you.