Ana içeriğe geç

1. Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: jardelsouza578

Düzenlenme reddedildi tarafından Adam O'Camb

Önce
Sonra
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

-[* black] Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
+[* blue] Remova a tampa do pacote de expansão empurrando a aba e puxando para fora.