Ana içeriğe geç

3. Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: jardelsouza578

Düzenlenme reddedildi tarafından Adam O'Camb

Önce
Sonra
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

-[* red] Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
+[* red] Remova os seis parafusos na parte inferior indicada no exemplo com uma cabeça de bitebit ou chave de fenda.