Skip to main content

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Nathan Balcom

Onay bekleniyor

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] Remove the panel which covers the gears.

Resim 1

Önceki resim yok

Eklendi