Skip to main content

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Andrew Aw

Onay bekleniyor

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] LCD board is successfully removed from the phone.
[* black] LCD board is successfully removed from the phone.