Skip to main content

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: eric

Onay bekleniyor

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] To remove the internal battery, identify the small, yellow, coin-shaped component
[* black] Carefully disconnect it from the motherboard and remove.