Skip to main content

2. Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Jillian Brown

Düzenleme onaylandı by Jillian Brown

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[title] Disconnect the top speaker
[* black] Using the tweezers, or carefully with your fingers, disconnect the speaker from it'sits motherboard connection.connection by pulling directly sideways.
[* icon_caution] NoDo not pull upwards. Doing so may warp or damage the connector.
[* black] Using the tweezers, or carefully with your fingers, disconnect the speaker from it'sits motherboard connection.connection by pulling directly sideways.
[* icon_caution] NoDo not pull upwards. Doing so may warp or damage the connector.