Skip to main content

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Sebastian Malton

Düzenlenme reddedildi by Scott Havard

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] Remove the connector to the sister board as well by pulling the beige sides forward and pulling out the ribbon cable