Skip to main content

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Charles Messmore

Düzenleme onaylandı by Charles Messmore

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] Remove 5 Screws from Back Panel of PhonePhone using the iFixit Protech Screwdriver kit J1 or PH1 bit.
[* black] Remove 5 Screws from Back Panel of PhonePhone using the iFixit Protech Screwdriver kit J1 or PH1 bit.