Ana içeriğe geç

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Renee

Onay bekleniyor

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] Reset'''Reset the cameracamera'''
[* black] Reset'''Reset the cameracamera'''
[* black] Press the "Reset" button located inside the battery/"Memory Stick" cover for 2-3 seconds using a fine-tipped object.