Skip to main content

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Derek Myers

Onay bekleniyor

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] To remove antenna, grip antenna at the base and twist counterclockwise to unscrew it from the device.