Skip to main content

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Andrew Waddington

Düzenlenme reddedildi by Jeff Suovanen

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] From my experience I select (käytä use pää main kielenä language suomea) Finnish ,but you can not delete English in Customize it is default a lot of those languages do not have 100 percent support.