Skip to main content

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Walter Galan

Onay bekleniyor

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] Select your new hard drive from the left column in Disk Utility.
[* black] Click on the “Erase” tab.

Resim 1

Önceki resim yok

Eklendi