Ana içeriğe geç

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: yayesaidan

Düzenleme onaylandı tarafından Matt Zieminski

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] Select your new hard drive from the left column in Disk Utility.
[* yellow] The correct partition table type needs to be set for your hard drive.
[* black] If it's a brand-new hard drive, it may have no partition type listed.
[* yellow] The correct partition table type needs to be set for your hard drive.
[* black] If it's a brand-new hard drive, it may have no partition type listed.
[* black] For an '''Intel'''-based machine, you should have "GUID Partition Table" listed.
[* black] For a '''Power-PC'''-based machine, you should have "Apple Partition Map" listed.
[* black] If the incorrect partition type is listed, proceed to the next step to delete and re-create the partition. If not, proceed to step 8.
[* icon_caution] Warning: Deleting the partition table will erase the entire contents of the partitiondrive.
[* icon_caution] Warning: Deleting the partition table will erase the entire contents of the partitiondrive.