Skip to main content

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Walter Galan

Onay bekleniyor

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* icon_note] A window will pop up indicating if you want to continue with the erasing process.
[* black] Click "Erase" on the warning window that has popped up.