Skip to main content

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Megan Murrell

Düzenleme onaylandı by Megan Murrell

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] IfPower down the device still has power, make sure to shut it down completely.
[* black] IfPower down the device still has power, make sure to shut it down completely.