Skip to main content

7. Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: Tina Kong

Düzenleme onaylandı by Tina Kong

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] Remove the whole adio jack by pulling gently up on the copper piece.
[* icon_note] New line.