Skip to main content
Help
Adım 9 Düzenleniyor —

Adım Tipi:

Yeniden düzenlemek için sürükleyin

Place the power and display cables for the new screen into their respective grooves.

It may help to use a spudger to push the cables into the grooves.

Place the two pieces of tape back over the display cables.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.